ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನ

  • ದೂರವಾಣಿ: 18622499380 (ವಾಟ್ಸ್‌ಪಿ / ವೆಚಾಟ್)
  • ದೂರವಾಣಿ: 86-22-58175178
  • ಇಮೇಲ್:info@shifengmachinery.com
  • ಇಮೇಲ್:sales@shifengmachinery.com
  • ಸೇರಿಸಿ: ನಂ .9, ಬಾವೊ ong ಾಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರದೇಶ, ಬಾವೊಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಟಿಯಾಂಜಿನ್, ಚೀನಾ